Investeren in onze coöperatieve

CV GrondVast, dat is een coöperatieve, opgericht door en voor burgers. Samen investeren we in een lokale toekomst voor de biolandbouw.


Een coöperatieve vennootschap (CV) is een ondernemingsvorm die geknipt is om maatschappelijke doelen op een co-creatieve manier vorm te geven.


In ons geval brengt de vennootschap betrokken burgers en gepassioneerde bioboeren samen, met als helder doel: het verwerven én beschermen van waardevolle landbouwgrond voor duurzame bioteelt, nu en in de toekomst


Als investeerder in de coöperatieve word je mede-eigenaar van een stuk landbouwgrond. De waarde op lange termijn van landbouwgrond is welvaartsvast. Daarbovenop is vooral de maatschappelijke meerwaarde groot: bioboeren kunnen boeren én 'investeren' in de draagkracht van de grond.

Waarom investeren in landbouwgrond?

Wist je dat er per persoon ongeveer 75 m² land nodig is om die een gans jaar te voorzien van groenten, aardappelen, bloemen en fruit? Voor je dagelijks brood wordt dat 150m². Wil je op agro-ecologische wijze verantwoord zuivel en vlees produceren, dan heb je nog eens 450m² extra nodig.


Landbouwgrond in Zuid-West-Vlaanderen kost ongeveer € 10 per vierkante meter. Dit geeft je een idee hoeveel vierkante meter grond (of aandelen) je kan kopen om in voeding te voorzien voor jezelf en je gezin! 

Word jij aandeelhouder?

Deel worden van deze coöperatieve, CV GrondVast, betekent dat je mee investeert in de lokale beschikbaarheid van gezonde voeding, natuurherstel en eerlijke landbouw.  Je onderschrijft zo jouw betrokkenheid met de ondernemende boer, de meerwaarde van biodiverse akkers en -randen voor het overleven van de lokale kruiden, insecten, vogels en bodemleven, en het herstel van onze gronden en natuur.


Elke aandeelhouder heeft een stem in het geheel, en bepaalt mee de toekomst.


Voor bio bloemenboerderij Lent willen we in 2024 een perceel van 1 hectare aankopen, op de Keiberg in Moen


Word jij ook aandeelhouder?

Koop de grond vrij voor jezelf, je kinderen, en voor de toekomstige generaties.
Eén aandeel kost €1000 en door de waarde na de eerste twee jaar te koppelen aan de gezondheidsindex blijft dit aandeel ook waardevast. Een duurzame investering én een veilige belegging.